Inne
obszary
działalności

ZOBACZ

Jak działamy!

Ośrodek 28 DNI oraz Fundacja Breaking Free działają na wielu polach związanych z walką z uzależnieniami.

W WALCE Z UZALEŻNIENIAMI

28 DNI i Fundacja Breaking Free podejmują działania na wielu polach, aby zminimalizować ilość i efekt uzależnień lub unikać ich w pełni.

Pragniemy, aby osoby wychodzące z ośrodka oraz ich rodziny mogli żyć w trzeźwym społeczeństwie,
  1. Realizacja programów w dziedzinie profilaktyki uzależnień m.in. wśród dzieci i młodzieży.
  2. Profilaktyka zdrowotna i pomoc lekarska dla dzieci;
  3. Prowadzenie poradni leczenia uzależnień;
  4. Pomoc społeczna w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  5. Terapie z rodzinne
  6. Przyznawanie nagród osobom realizującym cele Fundacji

Lokalizacja - Biały Dunajec

Lokalizacja Biały Dunajec

Lokalizacja - Piwniczna-Zdrój

Lokalizacja Piwniczna Zdrój